سوئیچ

فیلـتر

نمایش دادن همه 10 نتیجه

خرید سوئیچ خودرو

سوئیچ خودرو قطعه ای است که با آن ‌می‌توان موتور ماشین را خاموش و روشن کرد. استارت سوئیچ را معمولاً در کنار غربیلک فرمان طراحی ‌می‌کنند. البته در خودروهای جدید و مدرن، نام متداول سوئیچ استارت فرق ‌می‌کند و با نام کیلس استارت شناخته ‌می‌شود. به طور کلی برای سوئیچ‌‌ها چهار حالت Start ، Lock ، ACC ، ON طراحی ‌می‌شود که در ادامه به شرح این چهار حالت خواهیم پرداخت.

1- سوئیچ خودرو Lock ( قفل )

اگر سوئیچ خود را در حالت Lock قرار دهید، موتور خودرو خاموش ‌می‌شود و فرمان هم در حالت قفل قرار ‌می‌گیرد و غربیلک فرمان چرخش نخواهد داشت، البته لازم به ذکر است که سوئیچ در این حالت قابلیت خارج شدن دارد.

2- سوئیچ خودرو ON ( روشن )

با قرار گرفتن سوئیچ خودرو در این حالت سیستم‌‌های برقی، نشانه‌‌ها و هشدارهای نمایش گر جلوی دوربین و مدار جرقه زنی روشن ‌می‌شوند ولی موتور خودرو خاموش است. کلمه ON یا روشن بودن در این حالت، به معنای روشن بودن موتور نیست و به معنای باز بودن مدارهای الکتریکی خودرو ‌می‌باشد.

3- سوئیچ خودرو ACC

با قرار دادن سوئیچ در این حال ، ‌می‌توانید از تجهیزات جانبی خودرو مانند رادیو استفاده کنید. در این وضعیت، موتور خودرو در حالت خاموش قرار دارد.

4- سوئیچ خودرو Start ( استارت )

استارت، به معنای راه اندازی است. با قرار دادن سوئیچ خودرو در این وضعیت، موتور خودرو راه اندازی ‌می‌شود. بعد از راه اندازی موتور، میل لنگ با سرعت 1000 دور در دقیقه افزایش پیدا خواهد کرد. بعد از روشن شدن موتور خودرو و برداشتن دست از روی سوئیچ، موتور به حالت on باز خواهد گشت. البته باید توجه داشته باشید که بعد از روشن کردن خودرو توسط سوئیچ، به هیچ عنوان سوئیچ را در حالت استارت قرار ندهید. با استارت مکرر بعد از روشن شدن موتور خودرو خراب خواهد شد.

توقف 10 ثانیه ای برای شروع استارت خودرو

در مواقعی که خودرو سرد است و چند ساعت از زمان خاموش شدن موتور ‌می‌گذرد، زود روشن کردن موتور باعث بستن دریچه گاز ‌می‌شود و سوخت بیشتری برای شروع کردن احتراق مصرف ‌می‌شود .

مکث 10 ثانیه و فرصت دادن به موتور خودرو باعث ‌می‌شود، ECU کلیه مدارها و قطعات و قطعات برقی و سنسورها را چک ‌می‌کند و از به وجود آمدن Error در سیستم خود داری ‌می‌کند. همچنین در این چند ثانیه راننده فرصت دارد که نشان دهنده آمپرها را ببینید و در صورت روشن نشدن یکی از آمپرها، برای رفع ایراد اقدام نماید.

چه عواملی باعث خرابی سوئیچ خودرو ‌می‌شود؟

نفوذ آب به داخل سوئیچ خودرو و ضربه خوردن آن یکی از عوامل اصلی خراب سوئیچ است. البته در برخی از مواقع ضعیف شدن باطری به کار رفته در سوئیچ هم ‌می‌تواند یکی از عوامل خراب شدن سوئیچ در خودرو باشد.

اطلاعات بیشتر ...